Pack Plast
Pack Plast

Przejdź do:Rozwiązania Pack Plast

Nasz zakład

Wartością najcenniejszą dla firmy Pack Plast są jego doświadczeni pracownicy. Większą część zespołu stanowią pracownicy ze stażem dłuższym niż 3 lata przy produkcji opakowań z folii sztywnej i wraz z nowymi pracownikami starają się sprostać wszystkim oczekiwaniom naszych klientów.Aby uzyskać więcej informacji o usługach Pack Plast prosimy o kontakt.

Nasz Adres:
Pack Plast
ul. Siennicka 46
04-393 Warszawa
tel. (048-22) 8703090 fax.(048-22) 8703390
e-mail biuro@packplast.pl
http://www.packplast.pl
Skype: Pack_Plast

Pack Plast
All content ® Pack Plast. All rights reserved